De arbeidsmarkt van het sociaal domein

grootschalig onderzoek

Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn waarin arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS overkoepelende vraagstukken verkennen. De arbeidsmarkt is bekeken vanuit de rol van gemeenten als opdrachtgever en vanuit de rol van aanbieders als opdrachtnemer.

inrichting sociaal domein

Voor een goed zicht op de rol van gemeenten is de inrichting van het sociaal domein in beeld gebracht. De verschillende keuzes die gemeenten maken, zijn geordend op een viertal dimensies.

 

casestudies

Naast een schets van landelijke ontwikkelingen zijn 20 casestudies uitgevoerd. Met documentanalyse en interviews met professionals en leidinggevenden is de lokale inrichting van het sociaal domein in allerlei regio’s en contexten in beeld gebracht. Ook de keuzes en afwegingen die gemeenten maken zijn daarbij aan de orde gesteld. Deze casestudies zijn benut om een typologie te ontwikkelen die de samenhang op de verschillende dimensies inzichtelijk maakt.

aanbieders binnen het sociaal domein

Sinds de decentralisaties zijn gemeenten op zoek naar een meer toekomstbestendige inrichting van het sociaal domein. De veranderingen waarmee deze transformatie gepaard gaat, werken ook door in de organisaties van aanbieders die actief zijn binnen het sociaal domein. Met een gerichte enquête onder enkele duizenden organisaties en beroepsgroepen én (groeps)gesprekken met professionals is in het onderzoek concreet gemaakt tot welke organisatieveranderingen, veranderingen in functies en arbeidsrelaties dit heeft geleid. Veranderingen die tussen sectoren, zoals de GGZ, jeugdzorg, huisartsen, re-integratie en sociaal werk blijken te verschillen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite