Analyse ontwikkeling gebruik huishoudelijke verzorging 2005-2006

In dit onderzoek is geanalyseerd hoe het zorggebruik en de kosten voor de huishoudelijke verzorging zich heeft ontwikkeld in de periode 2005-2006 en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel de  uren huishoudelijke verzorging als de kosten fors toeneemt, in ongeveer 60 gemeenten met meer dan 10%. Deze toename hangt samen met overige huishoudelijke verzorging (niet in alpha-hulpen), een toename van het aantal cliënten zorg in natura en het aantal uren per cliënt. Met de bevindingen is het ministerie van VWS in staat gesteld om de Tweede Kamer te informeren naar aanleiding van de motie-Mosterd c.s. over gemeentelijke budgetten in het kader van de Wet maatschappelijke ontwikkeling.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite