Advies ‘Het Stadsdeelfonds als instrument voor verbetering bestuurlijk stelsel’

In dit advies stelt de RSF voor om het stadsdeelfonds te verfijnen door middel van het onderscheiden van een aantal clusters en uit te breiden met een clustervolgsysteem. Hierdoor wordt -e bestuurlijke en operationele kracht van stad en stadsdelen vergroot. Het clustervolgsysteem is een dynamisch instrument van monitoring en signalering, dat jaarlijks voor breed samengestelde taakgebieden de ontwikkeling van uitgaven, inkomsten en prestaties/effecten in beeld brengt. Dit gebeurt zowel voor stadsdelen en centrale stad afzonderlijk als voor het gezamenlijke beeld.
Bij de clusters gaat het bijvoorbeeld om maatschappelijke ondersteuning, jeugd, onderwijs, wegen, groen, kunst en ontspanning, openbare orde en veiligheid en ruimte/omgeving.

In dit advies worden voor de clusters onderwijs en jeugd voorbeelden gegeven van de soort informatie die het clustervolgsysteem kan opleveren. Dit betreft zowel de ontwikkeling van individuele/gezamenlijke bestedingen en daarvoor beschikbare dekkingsbronnen, als mogelijk te hanteren prestatie- en effectindiactoren.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite