benchmarks en doorlichtingen

Academisering opleiding verloskunde – kwantitatieve onderbouwing betekenis voor optimalisering van zorg

De academies voor verloskunde in Maastricht, Amsterdam en Groningen en de KNOV (organisatie van verloskundigen) hebben het initiatief genomen tot de academisering van de opleiding tot verloskundige. Er is een wetenschappelijk opleidingsprofiel van een bachelor- en masteropleiding ontwikkeld. Vervolgens diende de nieuwe opleiding strategisch te worden gepositioneerd.

Hiertoe heeft Cebeon onderzoek verricht in opdracht van de academies en de KNOV, gericht op een kwantitatief-economische onderbouwing van de academisering van de verloskunde. Het ging vooral om de kwantificering en randvoorwaarden voor optimalisering van zorg, vraaggericht en aansluitend bij maatschappelijk gewenste invullingen van de verloskundige zorg. Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor volume- en prijseffecten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite