70%-regel bij complexgewijze renovatie en initiatiefrecht huurders

Voor het voormalige ministerie van VROM heeft Cebeon een onderzoek verricht ten behoeve van de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:

  1. In hoeverre heeft de 70%-regel het uitvoeren van complexmatige woningverbetering (waaronder energiebesparende maatregelen in het bijzonder) in de praktijk belemmerd en neemt een verlaging naar 50% deze belemmering weg?
  2. Onder welke voorwaarden is een initiatiefrecht van huurders voor woningverbetering acceptabel voor verhuurders?

Voor het onderzoek zijn 75 verhuurders over deze onderwerpen telefonisch geïnterviewd, waaronder 61 in de sociale sector en 14 in de particuliere sector.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite