home

Visie

ISO_9001-2008Cebeon is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2008

Cebeon verstaat onder kwaliteitsonderzoek:

  • Het leveren van geobjectiveerde kwantitatieve informatie aan beleidsmakers ten behoeve van afgewogen beleidsbeslissingen
  • Veel aandacht voor plausibiliteit van onderzoeksresultaten en toekomstbestendigheid van het advies
  • Een voortdurende aandacht voor vernieuwing in onderzoek en binnen beleidsterreinen
  • Het in overleg met de opdrachtgever streven naar maatwerk en efficiĆ«nt uitgevoerd onderzoek
  • Het waar nodig garanderen van de vertrouwelijkheid van informatie
  • Korte lijnen, directe aanspreekbaarheid van de verantwoordelijke projectleider en/of onderzoeker

Onze kwaliteit is gewaarborgd door:

  • de certificering voor de kwaliteitsnorm ISO 9001:2008
  • het hanteren van de spelregels en code van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO).

Cebeon is lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek.

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite