benchmarks en doorlichtingen

Disclaimer

De informatie in dit bericht en in de eventueel aan dit bericht gekoppelde bestanden is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook door anderen dan de geadresseerde is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieƫn te verwijderen.

Cebeon b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Aan de door Cebeon b.v. verzonden e-mail kunnen geen rechten worden ontleend, noch aanvaardt Cebeon b.v. verplichtingen op basis van ontvangen e-mail.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite