Maatschappelijke kosten en baten Brede aanpak dakloosheid

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Cebeon samen met onderzoekscentrum Impuls (Radboudmc) en XpertiseZorg onderzoek gedaan om de maatschappelijke kosten en baten van een aantal veelbelovende aanpakken binnen de Brede aanpak in beeld te brengen.

In samenspraak met deskundigen van gemeenten en andere (ervarings)deskundigen hebben we MKBA’s uitgewerkt voor de volgende aanpakken:

  1. Wonen bij burgers
  2. Kleinschalige opvang
  3. Ervaringsdeskundige ondersteuning
  4. Transformatie nachtopvang
  5. Integrale ondersteuning jongeren bij wonen
  6. Vroegsignalering financiële problemen van minimahuishoudens
  7. Wonen eerst
  8. Alternatief wonen (‘paradijsvogels’)

In de overkoepelende rapportage komen deze aanpakken samen. Ook beschouwen we de ‘rode-draden’ in de resultaten van de analyses en volgen hieruit de aanbevelingen.

Video-impressies

Transformatie nachtopvang

Integrale ondersteuning jongeren bij wonen

De resultaten worden gedeeld met gemeenten en andere betrokkenen via de website www.iedereenondereendak.nl.

Nadere informatie over MKBA’s en wat Cebeon hierbij voor u kan betekenen vindt u hier.

Wilt u weten wat Cebeon nog meer doet binnen het sociaal domein en voor kwetsbare groepen (met multiproblematiek)? Kijk dan eens hier.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite