Ontwikkeling ramingsfunctie Amsterdam

Cebeon ontwikkelt de ramingsfunctie ter versterking van het financiële beheer in opdracht van het gemeentebestuur van Amsterdam. De ramingsfunctie biedt het gemeentebestuur:

  1. een objectief referentiekader (‘spiegel’) voor eigen uitgaven en prestaties
  2. een stevig houvast bij begroten en budgetteren, zowel voor de gemeente als geheel als voor afzonderlijke stadsdelen, wijken en (onderdelen van) programma’s

Vooruitlopend op de ramingsfunctie hebben er onderzoeken plaatsgevonden naar het referentieniveau van enkele taakgebieden.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite