Ondersteuning veiligheidsregio’s

Cebeon ondersteunt momenteel veel veiligheidsregio’s met het:

  • evalueren of ontwikkelen van het regionale financieringsmodel van de veiligheidsregio, mede als gevolg van gewijzigde verdeling van objectieve budgetten in het gemeentefonds
  • inzichtelijk maken van kostenpatronen ten opzichte van vergelijkbare veiligheidsregio’s. Hiervoor voeren wij bijvoorbeeld benchmarks uit op alle taken van de veiligheidsregio of kostensoorten die behulpzaam bij het invullen van taakstellingen of vaststellen van het dekkings-/materieelspreidingsplan
  • bieden van houvast bij de kosten voor specifieke onderdelen bij de brandweer. Hiervoor berekenen we kengetallen voor de kosten van personeel, vrijwilligers, tankautospuiten.

Wanneer u meer wilt weten over deze ondersteuning kunt u contact opnemen met Wilfred Nijhof.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite