Zicht op cliëntervaringen jeugdhulp

Voor het eerst sinds de decentralisatie van de jeugdzorg hebben gemeenten in 2016 onderzoek gedaan naar cliëntervaringen. Ruim een derde van de gemeenten heeft hiervoor gebruik gemaakt van een standaardvragenlijst. De uitkomsten van de cliëntraadplegingen zijn aangeleverd bij het ministerie van VWS. Op verzoek van VWS heeft Cebeon deze cijfers op een eenduidige manier verwerkt en vergeleken met het jeugdhulpgebruik. De resultaten zijn grafisch gepresenteerd en toegelicht in een landelijke rapportage.

Uit de cijfers komt een aantal interessante bevindingen naar voren. Cliënten blijken in ruime meerderheid positief te zijn over de toegang tot jeugdhulp, de hulpverlening zelf en de resultaten daarvan.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite