Verklaring afwijking referentiebudgetten Amsterdam Onderwijshuisvesting en Openbare Ruimte

De gemeente Amsterdam werkt aan de ramingsfunctie om de lasten van programmaonderdelen geobjectiveerd te kunnen begroten, o.a. door vergelijking met referentiegemeenten. Door in de vergelijking expliciet de Amsterdamse structuur mee te wegen wordt een platte vergelijking op alleen geld of fte’s voorkomen. Dit inzicht, inclusief een verklaring van de verschillen, biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid de middelen naar programmaonderdelen beter te alloceren. Cebeon heeft in 2015 benchmarks uitgevoerd naar het uitgavenniveau voor een aantal gemeentelijke taken. De uitkomsten vertonen significante verschillen tussen de Amsterdamse uitgavenniveaus en die van referentiegemeenten op een aantal onderwerpen. Daarop heeft het college van B&W opdracht gegeven om een aanvullende analyse uit te voeren om de oorzaken te identificeren die deze verschillen verklaren. Het gaat om een viertal taakvelden.

De rapporten zijn aan de raad aangeboden en zijn aanleiding tot doorontwikkeling van de ramingsfunctie.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite