Herziening financiële verhoudingen

Cebeon ondersteunt en adviseert het ministerie van BZK bij de ontwikkeling van varianten voor de verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Verkend worden de effecten van:

  1. vereenvoudiging van de verdeelsystematiek
  2. hervorming van het gemeentelijk belastinggebied
  3. regionalisering
  4. stimuleren van economische ontwikkeling.

Deze inzichten worden gebruikt voor advisering van een volgend kabinet over de toekomstbestendigheid van de financiële verhoudingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite