Benchmarks voor gemeenten

Cebeon verricht momenteel een aantal benchmarks voor gemeenten. Bij deze doorlichtingen wordt gebruik gemaakt van het door Cebeon ontwikkelde IJkpunten Informatie Systeem (IJKIS) in combinatie met een impactanalayse en een DESTEP-analyse In het IJKIS wordt het gemeentelijke bestedingspatroon vergeleken met externe referenties die worden gevormd door de ijkpunten uit het gemeentefonds en geschikte referentiegemeenten en ‘best practices’. Kenmerken van IJKIS zijn:

  • IJKIS sluit aan bij landelijke, objectieve normen en houdt rekening met verschillen in beschikbare eigen middelen, toerekening overhead en incidentele effecten (o.a. vanuit mutaties in reserves)
  • IJKIS biedt een betere vergelijking met andere gemeenten (geen ‘appels met peren’ vergelijken)
  • IJKIS biedt ook de mogelijkheid om de ingezette formatie met geschikte referentiegegevens te vergelijken (inzicht in personele consequenties van bepaalde keuzes)
  • IJKIS kent een modulaire opbouw, waarbij eerst een globaal doch gedegen overall-beeld wordt geconstrueerd, waarna in overleg met de gemeente gericht kan worden ingezoomd op onderdelen of achtergronden. Dus geen verspilling van uw onderzoeksbudget aan minder interessante aspecten
  • IJKIS bevordert draagvlak voor beleidskeuzes, doordat veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit (door een grondige analyse op basis van vergelijkbaar gemaakte gegevens) en de terugkoppeling naar stakeholders van de gemeente.

Momenteel worden dergelijke onderzoeken voor een aantal gemeenten uitgevoerd, zowel 100.000+, G4 als middelgrote gemeenten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite